Licytacja 798/17 z dnia 2019/04/23

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Działka pod Lesznem

  • nr księgi wieczystej: PO1L/00016804/1
  • suma oszacowana: 271950
  • kwota wywołania: -25% 203963,00
  • wadium: 27195,00
  • postęp: 2720,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/23 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 16.30.18.jpg","size":86500,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3850\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.30.18.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3850\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.30.18.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.30.18.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 16.30.36.jpg","size":105124,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3850\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.30.36.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3850\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.30.36.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.30.36.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

The District Court in Leszno, Dąbrowskiego, Leszno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nowa Wieś, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie .
Przemysław Grzegrzółka (dawniej KOMORNIK SĄDOWY MICHAŁ STAM ZASTĘPOWANY PRZEZ ZASTĘPCĘ DAMIANA MUCHĘ)
ul. Narutowicza 73/11-, 64-100 Leszno
tel. 65 529 55 14 fax. 65 529 55 02
e-mail: lesznol@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów: poniedziałek w godz. 13:00-16:00

PKO BP SA 91 1020 3088 0000 8702 0005 6341
Sygn. akt Km 798/17, Km 846/17 i inne
w odpowiedzi podać: sygn. akt KM

 

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.04.2019r. o godz. 09:30
w sali nr 21 Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
położonej w miejscowości Nowa Wieś, gm. Rydzyna
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie nr PO1L/00016804/1.
Sprzedaży podlegają kolejno działki nr 123/3, 398 o wartości szacunkowej :
1. wartość działki nr 123/3 o pow. 0,3093 ha - 157.310,00 zł - wadium 15.731,00 zł
2. wartość działki nr 398 o pow. 1,61 ha - 114.640,00 zł - wadium 11.464,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania każdej działki tj. odpowiednio:
- działki nr 123/3 o pow. 0,3093 ha cena wywoławcza: 117.982,50 zł
- działki nr 398 o pow. 1,61 ha cena wywoławcza: 85.980,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika PKO BP SA I 0/Leszno 91102030880000870200056341.
Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy' o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592).
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: