Licytacja 777/17 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Kwidzynie

  • nr księgi wieczystej: GD1I/00048955/2
  • suma oszacowana: 123000
  • kwota wywołania: -25% 92250,00
  • wadium: 12300,00
  • postęp: 1230,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 09:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-08 o 16.47.36.jpg","size":130041,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3852\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.47.36.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3852\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.47.36.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-08%20o%2016.47.36.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Plac Plebiscytowy, Kwidzyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Odrowskiego 3/5, Kwidzyn, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Maciej Czop

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 27, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn

tel. (55)2797344 / fax. (55)2797344

Sygnatura: KM 777/17 i inn.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Odrowskiego 3/5, 82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/00048955/2.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. 37,9 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, wraz z udziałem w wysokości 184/10000 w częściach wspólnych budynku (GD1I/00043889/3)

Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS Kwidzyn 54830000090006028020000010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Czop

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: