Licytacja 2549/17 z dnia 2019/05/08

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Szamotułami

  • nr księgi wieczystej: PO1A/00030968/1
  • suma oszacowana: 29340
  • kwota wywołania: -25% 22005,00
  • wadium: 2934,00
  • postęp: 294,00
  • data i godzina licytacji: 2019/05/08 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 12.28.19.png","size":888967,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3857\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2012.28.19.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3857\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2012.28.19.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2012.28.19.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja 1 Maja, Szamotuły, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zaułek 6, Młodasko, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 612920467 / fax. 612932034

Sygnatura: KM 2549/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Zaułek 6 ,Młodasko, 64-542 Bytyń, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00030968/1.

Suma oszacowania wynosi 29 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 005,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 934,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Witold Stachura

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: