Licytacja 339/16 z dnia 2019/05/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Wolinie

  • nr księgi wieczystej: SZ1K/00011268/1
  • suma oszacowana: 74058
  • kwota wywołania: -25% 55544,00
  • wadium: 7405,80
  • postęp: 741,00
  • data i godzina licytacji: 2019/05/15 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-10 o 13.15.22.jpg","size":134150,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3859\/Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2013.15.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3859\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2013.15.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-10%20o%2013.15.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, Kościuszki, Kamień Pomorski, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Prosta 17, Wolin, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć

Kancelaria Komornicza, Mieszka I 2, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 913824469 / fax. 913829215

Sygnatura: Km 339/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości w udziale do 1/2 części nieruchomości, położonej przy Prosta 17, 72-510 Wolin, dla której SĄD REJONOWY W KAMIENIU POMORSKIM IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1K/00011268/1.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona nr 25/1 o powierzchni 3573m2. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny nr 1 oraz nr 2. Budynek mieszkalny nr 1 parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony wybudowany w technologi tradycyjnej w okresie przedwojennym. Budynek składa się z: sieni, spiżarki, korytarza, pomieszczenia gospodarczego, kuchni, 2 pokoi, łazienki. Budynek mieszkalny nr 2 parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologi tradycyjnej. Budynek składa się z: sieni, komórki, korytarza, WC, kuchni z aneksem jadalnym, łazienki, 4 pokoi. Łączna powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych 186,31m2. Do budynku mieszkalnego przylega budynek użytkowy( garaż ), o powierzchni zabudowy 49 m2. Stan techniczny dostateczny. Na terenie nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy wolnostojący wybudowany w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 119 m2.

Suma oszacowania wynosi 111 087,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 058,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 108,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58144011430000000003509915.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 13, Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Artur Masojć

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: