Licytacja 412/18 z dnia 2019/04/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Głogowie przy ul. Matejki

  • nr księgi wieczystej: LE1G/00057649/6
  • suma oszacowana: 176000
  • kwota wywołania: -25% 132000,00
  • wadium: 17600,00
  • postęp: 1760,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/17 12:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.07.25.png","size":912912,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.07.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.07.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.07.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.07.37.png","size":592971,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.07.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.07.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.07.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.08.25.png","size":550617,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.08.33.png","size":391749,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.08.39.png","size":439510,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.08.46.png","size":363427,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3874\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.08.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Stanisława Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Głogów przy ul. Matejki 12/16

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik

Kancelaria Komornicza, Morcinka 8, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 833 22 22 / fax. 76 831 32 84

Sygnatura: KM 412/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw Głogowie Marcina Sobuś Asesor Komorniczy Bartosz Idzik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Matejki 12/16, 67-200 Głogów, dla którego SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00057649/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 73,30 m2, zlokalizowanego na III p. budynku wielorodzinnego, położonego w miejscowości Głogów przy ul. Matejki 12/16. Lokal ten składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorska w piwnicy i pomieszczenie gospodarcze na strychu. Nieruchomość ta posiadaja założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o numerze LE1G/00057649/6

Suma oszacowania wynosi 176 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 600,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: