Licytacja 336/18 z dnia 2019/04/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Poznaniu

  • nr księgi wieczystej: PO2P/00019752/3
  • suma oszacowana: 226650
  • kwota wywołania: -25% 169987,50
  • wadium: 22665,00
  • postęp: 2267,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/18 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 14.23.10.jpg","size":169153,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3876\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.23.10.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3876\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.23.10.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2014.23.10.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy - Nowe Miasto i Wilda, Aleje Marcinkowskiego, Poznań, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Krańcowa 51, Poznań, Polska

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym

Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Tomasz Barczynski

ul. Glówna 6, 61-005 Poznan, telefon: 616543718

Km 336/18

www.komornikpoznan.eu

 

 

 

 

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tomasz Barczyński działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 i 11:00 w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali 8 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

2 udziałów 1/2 (licytacja pierwszego udziału 1/2 godz. 10:00, licytacja drugiego udziału 1/2 godz. 11:00) w nieruchomości KW PO2P/00019752/3 położnej w Poznaniu przy ul. Krańcowej 51, działka nr 83. W skład szacowanej nieruchomości wchodzi działka gruntowa nr 83 o pow. wynoszącej 524 m2 oraz budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 106,16 m2 i budynek gospodarczy o pow. 35,70 m2. Teren działki płaski, zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz znajdującym się w jego sąsiedztwie budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, trzykondygnacyjny przykryty dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wzniesiony w 1936r o pow. użytkowej 106,16 m2. Stan techniczny budynku do remontu, standard wykończenia i wyposażenia niski. Budynek gospodarczy wolnostojący, niepodpiwniczony, wykony w technologii tradycyjnej murowanej, wzniesiony ok 2006r, przykryty dachem płaskim o pow. użytkowej 35,70 m2. Niezabudowany teren posesji zagospodarowany obsianą trawą, obsadzony drzewami i krzewami ozdobnymi. Sąsiedztwo i otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. Uzbrojenie: P,W,G,K,T.
UWAGA: licytacja pierwszego udziału 1/2 godz. 10:00, licytacja drugiego udziału 1/2 godz. 11:00

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 453.300,00 zł.
Wartość każdego udziału 1/2 została oszacowana na kwotę 226.650,00 zł.
Cena wywoławcza każdego udziału 1/2 w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania udziału 1/2 tj. kwotę: 169.987,50 zł za każdy udział 1/2.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości tj. 22.665,00 zł od każdego udziału 1/2 (osobą chcąca nabyć dwa udziały 1/2 zobowiązana jest wpłacić osobno dwie rękojmie) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 17 2030 0045 1110 0000 0219 9080 (tytułem rękojmi, sygn. akt Km 336/18) lub w kancelarii komorniczej - art 962 § 1 kpc. Rękojmie można także złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego można zapoznać się w kancelarii komornika.
Nieruchomość można oglądać w piątek 12 kwietnia 2019r w godzinach od 9:00 do 9:15.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: