Licytacja 777/17 z dnia 2019/04/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Lesznie

  • nr księgi wieczystej: PO1L/00013665/3
  • suma oszacowana: 426294
  • kwota wywołania: -25% 319721,00
  • wadium: 42629,40
  • postęp: 4263,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/23 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.26.27.png","size":446279,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3877\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.26.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3877\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.26.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.26.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.27.11.png","size":697989,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3877\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.27.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3877\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.27.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.27.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 14.27.28.png","size":732254,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3877\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.27.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3877\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.27.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2014.27.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Marii Skłodowskiej-Curie 21, 64-100 Leszno, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Przemysław Grzegrzółka

Kancelaria Komornicza, Narutowicza 73/1, Leszno, 64-100 Leszno

tel. 65 5295514 / fax.

Sygnatura: KM 777/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Skłodowskiej 21/-, 64-100 Leszno, dla której SĄD REJONOWY LESZNO VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00013665/3.

Suma oszacowania wynosi 426 294,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 319 720,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 629,40 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 91102030880000870200056341.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy tej nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: