Licytacja 2273/13 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Czułowie pod Krakowem

  • nr księgi wieczystej: KR1K/00024221/9
  • suma oszacowana: 40400
  • kwota wywołania: -25% 30300,00
  • wadium: 4040,00
  • postęp: 404,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.04.27.png","size":569597,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3880\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.04.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3880\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.04.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.04.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.04.40.png","size":899958,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3880\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.04.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3880\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.04.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.04.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kraków, ul. Rzemieślnicza 20

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Czułów, gmina Liszki

Tel. 12 3846211 lub 604253214

 

Kraków, dnia 25 lutego 2019 r.
NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW
1207-SEE.711.370.2019.MK BA 14735

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 110w § 3 Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, mającego siedzibę w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 20, pok. 211 (II piętro), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,2900 ha, położoną w miejscowości Czułów, gmina Liszki, powiat krakowski, objęta księgą wieczystą nr KR1K/00024221/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa — Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, składająca się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 828/1

PRZEDMIOT LICYTACJI
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA
WARTOŚĆ OSZACOWANIA
40400 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁ)
CENA WYWOŁAWCZA 30300 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY TRZYSTA ZŁ)
Cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 30300 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta zł).
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 4040 zł (cztery tysiące czterdzieści zł). Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tj. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków. Wadium można również wpłacić na konto: 96 1010 1270 0046 6213 9120 0000. Zgodnie z art. 111 d § 3 cyt. Ustawy, w licytacji mogą uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.
www.malopolskie.kas.gov.pl

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: