Licytacja 844/18 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Opatowem

  • nr księgi wieczystej: KI1T/00036476/2
  • suma oszacowana: 83000
  • kwota wywołania: -25% 62250,00
  • wadium: 8300,00
  • postęp: 830,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 15.13.20.jpg","size":122643,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3881\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3881\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 15.13.31.jpg","size":159407,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3881\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3881\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 15.13.47.jpg","size":153996,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3881\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.47.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3881\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.47.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.13.47.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Opatowie, plac Obrońców Pokoju, Opatów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Truskolasy, Opatów Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opatowie

Bartłomiej Szyszka

Kancelaria Komornicza, ul. Żeromskiego 1, Opatów, 27-500 Opatów

tel. 158684095 / fax. 158684095

Sygnatura: KM 844/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy Truskolasy , 27-580 Sadowie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1T/00036476/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Truskolasy, gm. Sadowie, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie nr: KI1T/00036476/2, składa się z działki ewidencyjnej Nr 248/1 o pow. 0,1200 ha. Działka usytuowana w południowej części miejscowości w niewielkiej odległości od dużych obszarów terenów leśnych. Dojazd lokalną drogą wąską ale o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada w zarysie kształt prostokąta o szerokości 18metrów, którą przylega do drogi dojazdowej. Ukształtowanie terenu wnoszące się w kierunku północnym. Przy wschodniej granicy działki w odległości ok. 2metrów usytuowano budynek mieszkalny. Dojazd do północnej części działki oraz do budynku mieszkalnego odbywa się poprzez działki ewidencyjne Nr 247/2, 247/4, które stanowią odrębne nieruchomości. Dojazd ten (utwardzenie kamieniem) wykorzystywany jest również do dojazdu do budynku gospodarczego położonego głównie na działce Nr 247/2 i częściowo na działce szacowanej. Z tego względu jego wartość nie jest uwzględniania w wycenie. Na działce szacowanej pomiędzy granicą z drogą dojazdową a budynkiem mieszkalnym zakrzaczenie, zarośla kilka drzew iglastych. W północnej części działki zagospodarowanie zielenią średnią, w korzystniejszej jakości jednak również wymagającą zabiegów pielęgnacyjnych. W tej części działki dwie duże altany ogrodowe, murowane, posadzki z terakoty, Ściany ażurowe, częściowo z wypełnieniem. Konstrukcja dachu drewniana, pełne deskowanie, pokrycie papa. W jednej z nich piec murowany i wędzarnia. Jakość wykonania i potencjalne możliwości rekreacyjne – korzystne. Infrastruktura techniczna terenu. Teren nieruchomości jest uzbrojony w: wodociąg gminny, energię elektryczną, kanalizację sanitarną do własnego zbiornika bezodpływowego. Zabudowa: budynek mieszkalny - parterowy, częściowo podpiwniczony. Zrealizowany w 1950r. Centralnie usytuowane wejście od strony północnej poprzez dostawiony ganek. Wzdłuż północnej ściany korytarz z którego wykonano adaptację kuchni oraz łazienki. Z łazienki wejście do większego pokoju, który jest również połączony z mniejszym pokojem. Powierzchnia użytkowa 56,3 m2. Ogólny standard wykończenia pomieszczeń – średnio - niski. Część elementów wykończeniowych z lat realizacji budynku, obecnie funkcjonalnie użytkowane.

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 76249000050000450099056477.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Bartłomiej Szyszka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: