Licytacja 1462/17 z dnia 2019/04/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Brzegu

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00028455/8
  • suma oszacowana: 146000
  • kwota wywołania: -25% 109500,00
  • wadium: 14600,00
  • postęp: 1460,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/25 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-04-12 o 15.33.19.jpg","size":118242,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3882\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.33.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3882\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.33.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-04-12%20o%2015.33.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Bolesława Chrobrego, Brzeg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kombatantów 1, Brzeg, Polska

Telefon: 77 416 50 22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1B/00028455/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2019r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31
w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości- działek zabudowanych budynkiem o funkcji usługowej ( kilka lat temu zasprzestano w nim prowadzenie działalności kulturalnej - dyskoteki) - działki nr 125/24 i 125/25 A.M. 6 o powierzchni odpowiednio: 0,3345 i 0,0088 ha. Budynek wzniesiono w 1970 roku w technologii tradycyjnej, jako murowany. Obecnie od wielu lat nieużytkowany. Powierzchnia zabudowy: 687,00m2. Powierzchnia użytkowa: Pu-238,00m2- z przeznaczeniem wykazanym na działalność gospodarczą oraz 421,80m2-wykazanej w deklaracji podatkowej-jako bez działalności ( pomieszczenia te uznano jako pomocnicze).
Do budynku doprowadzone są media. ( woda, kanalizacja i energia elektryczna- obecnie brak eksloatacji)
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Kombatantów 1,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00028455/8.

Suma oszacowania wynosi 146 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 109 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00zł.
Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: