Licytacja 125/17 z dnia 2019/04/26

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Nieruchomość gruntowa zabudowana koło Bochni

  • nr księgi wieczystej: TR1O/00041274/2
  • suma oszacowana: 311701,65
  • kwota wywołania: -33% 207802,00
  • wadium: 31170,17
  • postęp: 3118,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/26 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.56.36.png","size":563418,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3887\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.56.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3887\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.56.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.56.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.56.49.png","size":760523,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3887\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.56.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3887\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.56.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.56.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 15.57.00.png","size":454571,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3887\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.57.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3887\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.57.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2015.57.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Kościuszki 4 32-700 Bochnia

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nowy Wiśnicz, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza, Kazimierza Wielkiego 20, Bochnia, 32-700 Bochnia

tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: KM 125/17


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.04.2019r. o godz 9:30 w sali nr 123 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

- udziału wynoszącego 1/6 części we własności nieruchomości objętej KW TR1O/00041274/2
- udziału wynoszącego 1/6 części we własności nieruchomości objętej KW TR1O/00041274/2
- udziału wynoszącego 2/3 części we własności nieruchomości objętej KW TR1O/00041274/2

Nieruchomość gruntowa położona w Nowym Wiśniczu posiada powierzchnię 0,0998 ha. Kształt działki nieregularny o wymiarach szerokość: do 30m, długość do 42m. Teren płaski. Uzbrojenie terenu stanowi sieć gazowa, elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa. Wjazd od strony południowej ul. Matejki. Działka zabudowana budynkiem podpiwniczonym, II kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 80-tych XXw. Skład pomieszczeń:
Parter: ganek, klatka schodowa, hol, kuchnia, łazienka, pokój dzienny, pokój. Powierzchnia użytkowa - 83,75 m².
Poddasze: hol, garderoba, łazienka, 3 pokoje. Powierzchnia użytkowa- 59,46 m².
Przyziemie: klatka schodowa, wiatrołap, kuchnia, korytarz, łazienka, garaż, 2 pokoje. Powierzchnia użytkowa – 52,83 m². Piwnica: wysokość h< 2,20m, klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, kotłownia.
Powierzchnię garażu, pomieszczenia gospodarczego w piwnicy oraz kotłownię zaliczono do powierzchni dodatkowych. Powierzchnia użytkowa – 196,04 m².
Działka ogrodzona z utwardzonym podjazdem oraz chodnikiem betonowym. Pozostała część z nasadzeniami drzewami owocowymi oraz drzewami i krzewami iglastymi.

Wartość udziału 1/6 oszacowana została na kwotę: 62 340,33 zł
Wartość udziału 2/3 oszacowana została na kwotę: 249 361,32 zł

Cena wywoławcza każdego z udziałów wynoszącego 1/6 w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 41 560,22 zł.
Cena wywoławcza udziału wynoszącego 2/3 w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 166240,88 zł.

Przystępujący do licytacji:
- udziału 1/6 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału, tj. kwotę 6 234,03 zł,
- udziału 2/3 zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału, tj. kwotę 24 936,13 zł,
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 11.04.2019r. od godz. 15:00 do 15:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: