Licytacja 515/16 z dnia 2019/04/29

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Rybniku przy ul. Morcinka

  • nr księgi wieczystej: GL1Y/00140176/9
  • suma oszacowana: 72390
  • kwota wywołania: -25% 54293,00
  • wadium: 7239,00
  • postęp: 724,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/29 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.11.45.png","size":597289,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.11.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.11.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.11.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.12.00.png","size":844367,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.12.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.12.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.12.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.21.36.png","size":547247,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.21.43.png","size":351488,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.21.49.png","size":322033,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.21.56.png","size":410911,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3889\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.21.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Zamek w Rybniku (obecnie siedziba Sądu Rejonowego w Rybniku), plac Kopernika 2, 44-200 Rybnik, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Morcinka 39/14, 44-273 Rybnik

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Robert Porada

Kancelaria Komornicza, Św. Antoniego 20, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 516 210 314, 32 422 56 47 / fax. 333 003 172

Sygnatura: KM 515/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Koprenika 2, 44-200 Rybnik, pokój 230, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Morcinka 39/14, 44-273 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00140176/9.

Suma oszacowania wynosi 72 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 292,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 239,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PeKaO SA 19 1240 4357 1111 0010 2391 6330. Uznanie wpłaty musi być dokonane najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytacje.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie (9.00-15.00) po wczeszniejszym skontaktowaniu się z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: