Licytacja 209/18 z dnia 2019/04/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka niezabudowana w Libertowie pod Krakowem

  • nr księgi wieczystej: KR3I/00008092/9
  • suma oszacowana: 393000
  • kwota wywołania: -25% 294750,00
  • wadium: 39300,00
  • postęp: 3930,00
  • data i godzina licytacji: 2019/04/30 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.25.56.png","size":778784,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.25.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.25.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.25.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.26.10.png","size":658342,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.26.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.26.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.26.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.26.21.png","size":675034,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.26.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.26.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.26.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-04-12 at 16.33.43.png","size":727016,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.33.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3892\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.33.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-04-12%20at%2016.33.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Bolesława Limanowskiego 1A, 32-020 Wieliczka, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Libertów, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Jan Małek

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 1A, Wieliczka, 32-020 Wieliczka

tel. 506 984 131 / fax. 12 281 09 59

Sygnatura: KM 209/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek Kancelaria Komornicza w Wieliczce na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2019 o godz. 14:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości położonej przy ,Libertów, 32-444 Mogilany, dla której SĄD REJONOWY SKAWINA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR3I/00008092/9.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości - działka ewid. nr 582/6 o powierzchni 0,15 ha położonej w miejscowości Libertów, Gmina Mogilany dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą o nr KR3I/00008092/9 (bardziej szczegółowe informacje znajdują się na obwieszczeniu zamieszczonym w zakładce ze zdjęciami)

Suma oszacowania wynosi 213 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
24.04.2019 12:30 - 12:40
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

- nieruchomości położonej przy ,Libertów, 30-444 Mogilany, dla której SĄD REJONOWY SKAWINA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR3I/00008092/9.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości - działka ewid. nr 582/7 o powierzchni 0,13 ha położonej w miejscowości Libertów, Gmina Mogilany dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą o nr KR3I/00008092/9 (bardziej szczegółowe informacje znajdują się na obwieszczeniu zamieszczonym w zakładce ze zdjęciami)

Suma oszacowania wynosi 183 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
24.04.2019 12:30 - 12:40
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 08 8619 0006 0010 0255 2833 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: