Licytacja 724/15 z dnia 2019/08/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działki pod Lubartowem

  • nr księgi wieczystej: LU1A/00029931/4
  • suma oszacowana: 5924
  • kwota wywołania: -33% 3949,33
  • wadium: 592,40
  • postęp: 60,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/28 08:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.40.16.jpg","size":68282,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.40.28.jpg","size":54173,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.28.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.28.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.28.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.40.37.jpg","size":55131,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.37.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.37.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.37.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.40.45.jpg","size":76045,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.45.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.45.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.45.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.40.52.jpg","size":57509,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.40.59.jpg","size":45886,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.59.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.59.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.40.59.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.41.07.jpg","size":46413,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.41.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.41.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.41.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.41.23.jpg","size":54487,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.41.23.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4240\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.41.23.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.41.23.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Lubelska, Lubartów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jeziorzany, lubartowski, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie

Krzysztof Rybak

Kancelaria Komornicza, Cicha 1, Lubartów, 21-100 Lubartów

tel. 81 855-55-45 / fax. 81 855-55-45

Sygnatura: KM 724/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Krzysztof Rybak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie z siedzibą przy Lubelska 57, 21-100 Lubartów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 21-146 JEZIORZANY, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00029931/4.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako: dz. nr 2404, 2105, 2130, 2403, 4821, 4822, 1581, 831/1 o łącznej pow. 0,7920 ha położona w JEZIORZANY, GM. JEZIORZANY, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00029931/4. Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek gruntu nr 2404, 2105, 2130, 2403, 4821, 4822, 1581 i 831/1 o łącznej pow. 0,7920 ha z przeznaczeniem do użytku rolnego.

Suma oszacowania wynosi 5 924,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 949,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 592,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Lubartów 09 8707 0006 0009 5527 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Rybak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: