Licytacja 2066/16 z dnia 2019/09/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Andrychowie

  • nr księgi wieczystej: KR1W/00084161/8
  • suma oszacowana: 117900
  • kwota wywołania: -25% 88425,00
  • wadium: 11790,00
  • postęp: 1179,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/13 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-05-30 o 18.51.17.jpg","size":135686,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4241\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.51.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4241\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.51.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-05-30%20o%2018.51.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żwirki i Wigury, Wadowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Metalowców 9, Andrychów, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 2066/16, KM 1676/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2066/16


OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-09-13 - o godz.: 0915 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
Nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym
w WADOWICE nr KR1W/00084161/8. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność o nr 23, położony przy ulicy Metalowców w budynku nr 9. Lokal znajduje się na 3 piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu 41,31 m2 (wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,21 m2).


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacówania jest na kwotę: 117.900,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88.425,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 11.790,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA 0/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: