Licytacja 773/17 z dnia 2019/08/14

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Gliwicach

  • nr księgi wieczystej: GL1G/00086528/0
  • suma oszacowana: 145000
  • kwota wywołania: -33% 96666,67
  • wadium: 14500,00
  • postęp: 1450,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/14 11:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-06-10 o 16.22.27.jpg","size":174854,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4287\/Zrzut%20ekranu%202019-06-10%20o%2016.22.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4287\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-06-10%20o%2016.22.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-06-10%20o%2016.22.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Powstańców Warszawy, Gliwice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wandy 10/5, Gliwice, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Grzegorz Zachmost

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 32 231 60 08 / fax. 32 231 60 08

Sygnatura: KM 773/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 219, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wandy 10/5, 44-100 Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00086528/0.


Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości lokalowej stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu - udział 60/1000 (2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój: położone na poddaszu budynku 2-pietrowego o powierzchni 47,87 m2 + 8,23 m2 piwnica)

Suma oszacowania wynosi 145 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Zachmost

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: