Licytacja 2385/18 z dnia 2019/11/15

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza

  • nr księgi wieczystej: JG1J/00067463/8
  • suma oszacowana: 121000
  • kwota wywołania: -25% 90750,00
  • wadium: 12100,00
  • postęp: 1210,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/15 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-06-10 at 16.29.45.png","size":604364,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4291\/Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.29.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4291\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.29.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-10%20at%2016.29.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Mickiewicza 21, Jelenia Góra

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Działkowicza 2a/110, Jelenia Góra, Poland

tel./fax: 75 64 10 790

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze ul. Józefa Grabowskiego 7, 58-500 Jelenia Góra, www.komornik-jgora.pl, email: jelenia.gora4@komornikid.pl BNP Paribas Bank Polska S.A. 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 SWIFT:
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
Sygn. akt Km 2385/18 w odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 2385/18 sygn. wierz: WIN/00/1019718/15

OBWIESZCZENIE
Jelenia Góra, dnia 16 maja 2019 roku Identyfikator pisma: 4019051600339
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 (sala nr 121 ) odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości - lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 48,00 m2 położonego na jedenastej kondygnacji budynku wielorodzinnego w Jeleniej Górze przy ulicy Działkowicza 2A/110. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,20 m2. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi: 108/10000. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta JG1J100067463/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę
121 000,00 zł 90 750,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 2385/18 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn.akt. sądowych I Co 968/18.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wst e egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawni() dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ASESOR KOMORNICZY Przemysław Nowak

ej lub przez złożenie dokumentu do zbioru nie uwz lędnione w dalszym toku
KOMOR SĄDOWY Tomasz odacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: