Licytacja 211/18 z dnia 2019/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Tczewem

  • nr księgi wieczystej: GD1T/00051267/6
  • suma oszacowana: 13200
  • kwota wywołania: -25% 9900,00
  • wadium: 1320,00
  • postęp: 132,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/22 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-06-27 at 16.12.46.png","size":695089,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4365\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.12.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4365\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.12.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-06-27%20at%2016.12.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Tczewie, Kołłątaja 6, 83-110 Tczew

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Waćmierek 9/3, 83-115 Swarożyn

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Adam Śmiałek

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 55, Tczew, 83-110 Tczew

tel. 58 562-22-31 / fax. 58 562-22-31

Sygnatura: KM 211/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą przy Kołłątaja 6, 83-110 Tczew, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Waćmierek 9/3, 83-115 Swarożyn, dla którego Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00051267/6.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 14,50 m2 na parterze w budynku trzylokalowym. Lokal składa się z pokoju i kuchni. W lokalu brak łazienki i wc.

Suma oszacowania wynosi 13 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas 41 1600 1462 1819 4760 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: