Licytacja 865/12 z dnia 2019/09/10

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Chojnicach

  • nr księgi wieczystej: SL1C/00044937/1
  • suma oszacowana: 110450
  • kwota wywołania: -25% 82837,50
  • wadium: 11045,00
  • postęp: 1105,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/10 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 14.11.13.png","size":405706,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4383\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.11.13.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4383\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.11.13.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.11.13.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 14.11.33.png","size":834903,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4383\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.11.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4383\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.11.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.11.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 14.12.14.png","size":557249,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4383\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.12.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4383\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.12.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2014.12.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Chojnicach, Młyńska 30, 89-600 Chojnice

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Drzymały 9/10, Chojnice

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Katarzyna Chyła

Kancelaria Komornicza, UL. Sukienników 4, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE

tel. 523972466 / fax. 523972466

Sygnatura: Km 865/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Katarzyna Chyła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Drzymały 9/10, 89-600 Chojnice, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/00044937/1.


Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Chojnicach przy ul. Drzymały 9/10, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 37,30 m2.

Suma oszacowania wynosi 110 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 837,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 045,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 66 1020 1491 0000 4302 0006 2901.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Katarzyna Chyła

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: