Licytacja 29541/13 z dnia 2019/10/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Wołominem

  • nr księgi wieczystej: WA1W/00086543/6
  • suma oszacowana: 575200
  • kwota wywołania: -25% 431400,00
  • wadium: 57520,00
  • postęp: 5752,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/11 10:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 13.41.44.png","size":1009660,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4385\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.41.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4385\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.41.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.41.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 13.43.11.png","size":696282,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4385\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.43.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4385\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.43.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.43.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-02 at 13.53.03.png","size":775661,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4385\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.53.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4385\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.53.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-02%20at%2013.53.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

gmina Radzymin, wieś Nadma, ul. Ceglana 3A

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Sebastian Szymczak
Kancelaria Komornicza w Wołominie
05-200 Wołomin Prądzyńskiego 9
tel. 222035330
e-mail: sprawy@komomik.wolomin.pl
www.Komornik.Wolomin.pl

W ODPOWIEDZI NALEŻY PODAĆ SYGNATURĘ SPRAWY.: Km 29541/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1W/00086543/6
- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
11 października 2019 r. o godz. 10:45
w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej wolno stojącym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym składającym się z: parter tj. przedsionek, dwa korytarze, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, garderoba, łazienka, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze i 3 pokoje oraz poddasze tj. korytarz, łazienka, pomieszczenie gospodarcze i trzy pokoje, o pow. użytkowej 250 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Radzymin, wieś Nadma, ul. Ceglana 3A, działki nr ew. 142/7 i 142/10 obręb 0013, Nadma. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem KW WA1W/00086543/6.

Suma oszacowania wynosi 575 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 431 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 520,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO-BP SA Oddział 2 w Warszawie 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509 (tytułem: wadium Km 29541/13)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant zobowiązany jest mieć przy sobie oryginał dokumentu poświadczający jego ustrój majątkowy. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Sebastian Szymczuk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: