Licytacja 83/18 z dnia 2019/08/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom pod Warszawą

  • nr księgi wieczystej: WA1M/00435542/3
  • suma oszacowana: 455000
  • kwota wywołania: -25% 341250,00
  • wadium: 45500,00
  • postęp: 4550,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/20 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.32.05.png","size":577435,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4470\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.32.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4470\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.32.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.32.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.38.18.png","size":505123,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4470\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.38.18.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4470\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.38.18.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.38.18.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, ul. Kocjana 3

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 103, Truskaw

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza
Aleksandra Rudzka-Natanek
Kancelaria Komornicza w Warszawie
01-865 Warszawa, ul. Broniewskiego 59A
e-mail: warszawa.rudzka@komornik.pl
FAX : 022 869 47 92
Sygnatura: Km 83/18

 

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka-Natanek (informacje udzielane są w godzinach 12:00-14:00 tel. 501-235-955, e-mail: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl, www.komornik-warszawa.com.pl) ogłasza, że w dniu: 20-08-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 1038, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-080 Izabelin C, ul. 3 Maja 103, Truskaw, działka nr 745/1 z obrębu 0025, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00435542/3.

 

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 552 m2, posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny oraz murowany budynek niemieszkalny (obydwa budynki w zabudowie wolnostojącej). Teren ogrodzony ogrodzeniem z furtką i bramą wjazdową od ulicy 3 Maja. Do wschodniej granicy działki przylega działka ew. 745/4, stanowiąca drogę dojazdową do dalej położonej nieruchomości. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 180 m2, dwukondygnacyjny (2 kondygnację stanowi użytkowe poddasze), częściowo podpiwniczony (wysokość piwnicy 1,60 m). Na parterze budynku mieszkalnego znajduje się łazienka (5,49 m2), wiatrołap (4,50 m2), korytarz i 3 pokoje (brak informacji o powierzchni pomieszczeń). Na poddaszu budynku mieszkalnego znajdują się 4 pokoje (14,50 m2, 16,54 m2, 18,64 m2, 20,18 m2), łazienka (5,04 m2) i przedpokój (6,51 m2).


Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 455.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 341.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 45.500,00 zł.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Warszawie
39 10201042 0000 8502 0299 4705


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa.


W dniu 13-08-2019 r. o godz.: 18:00-19:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych II Co 1061/17. Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika w czwartki 9:00-17:00.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: