Licytacja 835/18 z dnia 2019/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki pod Włoszczową

  • nr księgi wieczystej: KI1W/00054651/7
  • suma oszacowana: 91800
  • kwota wywołania: -25% 68850,00
  • wadium: 9180,00
  • postęp: 918,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/21 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.38.49.jpg","size":41656,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.38.49.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.38.49.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.38.49.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.40.15.jpg","size":40090,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.40.15.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.40.15.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.40.15.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.43.41.jpg","size":45012,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.43.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.43.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.43.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.44.24.jpg","size":60526,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.44.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.44.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.44.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 13.44.57.jpg","size":55894,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.44.57.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4471\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.44.57.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2013.44.57.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy we Włoszczowie, Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Danków Duży

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie

Rafał Sadlik

Kancelaria Komornicza, Os. Broniewskiego 14, Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3942825 / fax. 413942825

Sygnatura: KM 835/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie z siedzibą przy Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Danków Duży gm. Włoszczowa , 29-100 Włoszczowa, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1W/00054651/7.


Opis nieruchomości:
działka nr 275 oszacowana = 3.200,00 zł, cena wywoławcza = 2.400,00 zł, wadium = 320,00 zł; działka nr 276 oszacowana = 5.100,00 zł, cena wywoławcza = 3.825,00 zł, wadium = 510,00 zł; działka nr 472/2 oszacowana = 31.000,00 zł, cena wywoławcza = 23.250,00 zł, wadium = 3.100,00 zł; działka nr 502 oszacowana = 45.200,00 zł, cena wywoławcza = 33.900,00 zł, wadium = 4.520,00 zł; działka nr 565/2 oszacowana = 7.300,00 zł, cena wywoławcza = 5.475,00 zł, wadium = 730,00 zł

Suma oszacowania wynosi 91 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 35109020400000000110643634.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Sadlik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: