Licytacja 2977/17 z dnia 2019/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Wejherowem

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00008854/4
  • suma oszacowana: 388000
  • kwota wywołania: -25% 291000,00
  • wadium: 38800,00
  • postęp: 3880,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/22 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.57.45.png","size":605757,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.57.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.57.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.57.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.57.55.png","size":661253,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.57.55.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.57.55.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.57.55.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 13.58.01.png","size":825741,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.58.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.58.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2013.58.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.01.56.png","size":523404,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.01.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4475\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.01.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.01.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Lęborska 15, 84-242 Luzino

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 2977/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2019 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lęborska 15, 84-242 Luzino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00008854/4.
Opis nieruchomości:
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny o konstrukcji murowanej - parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy wynosi 107 m2. Na nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, w części przystosowany do celów mieszkalnych. Do budynku dołączony jest garaż. Na nieruchomości usytuowana jest także zabudowa gospodarczo-garażowa w postaci dwóch budynków murowanych oraz szklarnia.

Suma oszacowania wynosi 388 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: