Licytacja 1355/16 z dnia 2019/08/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Opolem Lubelskim

  • nr księgi wieczystej: LU1O/00044034/0
  • suma oszacowana: 417000
  • kwota wywołania: -25% 312750,00
  • wadium: 41700,00
  • postęp: 4170,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/28 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.09.58.png","size":422341,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4476\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.09.58.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4476\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.09.58.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.09.58.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.10.08.png","size":366311,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4476\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.10.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4476\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.10.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.10.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.10.17.png","size":385450,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4476\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.10.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4476\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.10.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.10.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stanisławów, 24-300 Opole Lubelskie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

Agnieszka Bąk-Batowska

Kancelaria Komornicza, Lubelska 7/4, Opole Lubelskie, 24-300 opole Lubelskie

tel. 818272315 / fax. 818272315

Sygnatura: Km 1355/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Stanisławów, 24-300 Opole Lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1O/00044034/1.

Suma oszacowania wynosi 417 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 87 1020 3235 0000 5702 0007 3213.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: