Licytacja 62/19 z dnia 2019/08/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/2 w zabudowanej działce pod Rzeszowem

  • nr księgi wieczystej: RZ2Z/00029030/1
  • suma oszacowana: 11850
  • kwota wywołania: -25% 8887,50
  • wadium: 1185,00
  • postęp: 119,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/27 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.13.12.png","size":776261,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4477\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.13.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4477\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.13.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.13.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.13.20.png","size":1002311,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4477\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.13.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4477\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.13.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.13.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Rzeszowie, Kustronia 4, 35-303 Rzeszów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Błażowa Dolna 636

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Lesław Lichaczewski

Kancelaria Komornicza nr X, Monte Cassino 14, Rzeszów, 35-305 Rzeszów

tel. 17 7840363 / fax.

Sygnatura: KM 62/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesław Lichaczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy 626,Błażowa Dolna, 36-030 Błażowa, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00029030/1.


Opis nieruchomości:
udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej - działka nr 1308 o pow. 0,0899 ha z prawem własności znajdującego się na działce drewnianego budynku mieszkalnego oraz drewniano-murowanego budynku gospodarczego o łącznej pow. użytkowej 106,7 m2 oraz budowlami i urządzeniami zw. z nieruchomością

Suma oszacowania wynosi 11 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 887,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 185,00 zł. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 w Banku BGŻ S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 62/19". Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje - art. 962 § 1 kpc.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać we własnym zakresie w ciągu dwóch tygodnii przed licytacją.

Komornik sądowy posiada operat szacunkowy w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika: Rzeszów, ul. Monte Cassino 14/59a.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie: Jakub Kurowiecki
- tel. 0-17 784-03-63 , sygn. akt KM 62/19.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: