Licytacja 1617/18 z dnia 2019/08/28

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej

  • nr księgi wieczystej: SZ1S/00084881/3
  • suma oszacowana: 231900
  • kwota wywołania: -25% 173925,00
  • wadium: 23190,00
  • postęp: 2319,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/28 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.15.21.png","size":801328,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.15.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.15.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.15.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.15.30.png","size":613886,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.15.30.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.15.30.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.15.30.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.16.38.png","size":654197,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.16.47.png","size":647588,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.16.53.png","size":565029,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4478\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.16.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Kaszubska 42

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wielkopolska 32/16, 70-450 Szczecin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Małgorzata Pędziszczak

Kancelaria Komornicza, Monte Cassino 3 /3, Szczecin, 70-464 Szczecin

tel. 918206743 / fax. 914336348

Sygnatura: Km 1617/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 , pokój 50, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wielkopolska 32/16, 70-450 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00084881/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, łazienki z WC, kuchni oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 61,19 m2. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Suma oszacowania wynosi 231 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 85 20300045 1110 0000 0243 6670.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 a w ciągu tygodnia przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w VI Wydziale Egzekucyjnym pod adresem Kaszubska 42.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: