Licytacja 4880/16 z dnia 2019/08/29

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wejherowie

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00069272/5
  • suma oszacowana: 207000
  • kwota wywołania: -33% 138001,00
  • wadium: 20700,00
  • postęp: 2070,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/29 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.20.38.png","size":390638,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.20.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.20.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.20.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.20.47.png","size":360628,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.20.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.20.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.20.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.21.55.png","size":421267,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.21.55.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.21.55.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.21.55.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.22.06.png","size":425703,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.22.15.png","size":670320,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.22.29.png","size":425528,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4479\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.22.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

plac Jakuba Wejhera 17/9, 84-200 Wejherowo, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 4880/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2019 o godz. 13:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy PLAC JAKUBA WEJHERA 17/9, 84-200 WEJHEROWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00069272/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal nr 9 znajduje się na 1 piętrze oficyny (ostatnia kondygnacja). Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. o pow. 66,20 m2.oraz piwnicą o powierzchni 9,29 m2.Wejście do mieszkania prowadzi do przedpokoju. Z przedpokoju możliwe jest wejście na lewo do kuchni i na wprost do największego pokoju. Z powyższego pokoju możliwe jest przejście o drugiego pokoju. Z kuchni możliwe są wejścia do trzeciego pokoju i do łazienki. W pokojach i przedpokoju podłogi wyłożone panelami. W pokojach ściany malowane, a w jednym pokoju jedna ściana dodatkowo wyłożona płytkami kamiennymi. W dwóch pokojach i kuchni okna pcv, w trzecim pokoju i łazience okna drewniane. W przedpokoju ściany obłożone tapetami. W kuchni podłoga z desek wyłożona linoleum, ściany częściowo obłożone glazurą. W łazience podłoga wyłożona starą terakotą, ściany obłożone tapetami. Wyposażenie łazienki: wanna, sedes, umywalka. W łazience przy wannie i na suficie nad wanną widoczne ślady zawilgocenia. W dwóch pokojach widoczne ślady miejscowej nieszczelności poszycia dachowego. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie mieszkania – kominek na drewno ogrzewający dwa pokoje, piec kaflowy na węgiel w trzecim pokoju. Instalacje są stare, sprawne. Mając powyższe na uwadze stan techniczny mieszkania; standard wykończenia i wyposażenia ustalono jako średni. Budynek nr 17 przy Placu Jakuba Wejhera, w którym położony jest przedmiotowy lokal, został wybudowany w 1890 r. (zgodnie z informacją uzyskaną u administratora). Jest to obiekt: w części frontowej 3-piętrowy z lokalami użytkowymi na poziomie parteru, i piętrowym w oficynie. Stropy między-kondygnacyjne drewniane. Budynek z odnowioną elewacją. Mając na uwadze wiek budynku, jest on w średnim stanie technicznym. Dojazd do budynku odbywa się od strony Placu Jakuba Wejhera, ulicy Sobieskiego, ulicy Północnej (drogi stanowiące własność Gminy) - jest to kamienica narożna. Sąsiedztwo budynku stanowią kamienice oraz centralny plac rynku w Wejherowie. Jest to bardzo dobra lokalizacja.

Suma oszacowania wynosi 207 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: