Licytacja 9102/17 z dnia 2019/08/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Chałupkach

  • nr księgi wieczystej: GL1R/00044388/0
  • suma oszacowana: 109000
  • kwota wywołania: -33% 72667,00
  • wadium: 10900,00
  • postęp: 1090,00
  • data i godzina licytacji: 2019/08/30 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.34.44.png","size":667975,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4481\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.34.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4481\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.34.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.34.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 14.34.53.png","size":681419,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4481\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.34.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4481\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.34.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2014.34.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Fabryczna 26/2, 47-460 Chałupki

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak

Kancelaria Komornicza, Ludwika 4/5, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32 4175029 / fax. 32 4175029

Sygnatura: Km 9102/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2019 o godz. 13:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 119, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Fabryczna 26/2, 47-460 Chałupki, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00044388/0.


Opis nieruchomości:
Lokal usytuowany na parterze budynku składa się z 4 pokojów, łazienki, wc, kuchni i przedpokoju. Lokal posiada 2 pomieszczenia przynależne: piwnice nr 5 i 8 o łącznej powierzchni: 8,27 m2 oraz dostęp do balkonu (wystawa wschodnia). Powierzchnia całkowita lokalu nr 2 ujawniona w księdze wieczystej wynosi 77,48 m2. Powierzchnia użytkowa przyjęta przez biegłego do wyceny nieruchomości wynosi: 69,21 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 200/10000 do dnia 27 października 2099 r. w prawie użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 259/8, 259/9, 259/10 o powierzchni 0,8690 ha oraz w częściach wspólnych budynku, położonego w Chałupkach przy ul. Fabrycznej 22, 24, 26, 28 zapisanym w KW nr GL1R/00038707/8 oddanym w użytkowanie wieczyste POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. WARSZAWA, właścicielem gruntu jest SKARB PAŃSTWA. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, II piętrowym, podpiwniczonym, czteroklatkowym, z 6 lokalami mieszkalnymi w klatce schodowej, wybudowanym na przełomie lat 80- tych i 90- tych, w technologii mieszanej, ocieplonym. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy usługowo-przemysłowej, tereny kolei oraz tereny rolne. Działka, na której położony jest budynek mieszkalny wyposażona jest w sieć wodociągową, elektryczną, kanalizację (do szamba), c.o., telefoniczną.

Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: