Licytacja 616/17 z dnia 2019/09/05

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Serockiem

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00015221/6
  • suma oszacowana: 406500
  • kwota wywołania: -25% 304875,00
  • wadium: 40650,00
  • postęp: 4065,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/05 14:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 14.52.01.jpg","size":43247,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4484\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.52.01.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4484\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.52.01.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.52.01.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 14.53.44.jpg","size":53513,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4484\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.53.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4484\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.53.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2014.53.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Legionowie, ul. Sobieskiego 47, Legionowo

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zabłocie, Serock

Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Komornik Adam Wujek

ul. Norwida 2c
05-120 Legionowo
tel./fax (22) 784-83-88
kom. 501-737-747

Sprawa Km 616/17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2019 r. o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 17/4 o powierzchni 1000 m.kw. o kształcie prostokąta o długości około 34,5m i szeokości około 29m. Jest zabudowana budynkiem mieszkanlnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni zabudowy 197 m.kw. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Powierzchnię użytkową budynku, na podstawie powierzchni zabudowy, określa się na 165 m.kw. Powierzchnię użytkową garażu określa się na 50 m.kw. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry, ogólny standard wykończenia budynku określono jako przeciętny. Obiekt jest niewykończony. Stan wykończenia można określić jako tzw. deweloperski,

Nieruchomość położona jest: 05-140 Serock,Zabłocie
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00056196/0


Suma oszacowania nieruchomości wynosi 406 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 875,00 zł.
licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 650,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul.Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: