Licytacja 205/15 z dnia 2019/09/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu w Zielonej Górze

  • nr księgi wieczystej: ZG1E/00079357/7
  • suma oszacowana: 104220
  • kwota wywołania: -25% 78165,00
  • wadium: 10422,00
  • postęp: 1043,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/06 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-07-16 o 15.03.14.jpg","size":176393,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4485\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.03.14.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4485\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.03.14.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-07-16%20o%2015.03.14.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Os. Pomorskie 17e/4, Zielona Góra

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Radosław Nowacki

Kancelaria Komornicza, Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra, 65-001 Zielona Góra

tel. 68-322-19-02 / fax.

Sygnatura: Km 205/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Os.Pomorskie 17E/4, 65-001 Zielona Góra, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00079357/7.


Opis nieruchomości:
udział 6/10 w lokalu mieszkalnym o pow. 60,29 m 2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju

Suma oszacowania wynosi 104 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 165,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 422,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław Nowacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: