Licytacja 4829/16 z dnia 2019/09/06

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Sochaczewie

  • nr księgi wieczystej: PL1O/00029613/3
  • suma oszacowana: 274500
  • kwota wywołania: -25% 205875,00
  • wadium: 27450,00
  • postęp: 2745,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/06 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.08.24.png","size":559440,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4486\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.08.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4486\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.08.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.08.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.08.32.png","size":660797,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4486\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.08.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4486\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.08.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.08.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Sochaczewie, 1 Maja 7, 96-505 Sochaczew

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

1 Maja 4/53, 96-500 Sochaczew

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Przemysław Kosyra

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 24 lok.11, Sochaczew, 96-500 Sochaczew

tel. 46 811 16 76 / fax. www.komorniksochaczew.pl

Sygnatura: Km 4829/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2019 o godz. 14:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 1 Maja 4/53, 96-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00029613/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 53 znajduje się na V kondygnacji nadziemnej (4 piętro) budynku wielolokalowego położonego w Sochaczewie przy ulicy 1 Maja 4. Posiada 70,02 m2 powierzchni użytkowej i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju i garderoby. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica nr 53 o powierzchni 9,54 m2. Jest wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej.Lokal mieszkalny w dobrym stanie technicznym.

Suma oszacowania wynosi 274 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 10203974 0000 5602 0229 5525.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: