Licytacja 699/14 z dnia 2019/09/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Ostrołęce

  • nr księgi wieczystej: OS1O/00062211/5
  • suma oszacowana: 83140
  • kwota wywołania: -25% 62355,00
  • wadium: 8314,00
  • postęp: 832,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/17 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.10.53.png","size":531612,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4489\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.10.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4489\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.10.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.10.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.11.03.png","size":529342,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4489\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.11.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4489\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.11.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.11.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul.Mazowiecka 3

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

07-400 Ostrołęka, u1.1 AWP 39

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska
Kancelaria Komornicza nr 111 w Ostrołęce
07-110 Ostrołęka ul. Goworowska 28
tel (29)7644753, 884 801 601
e-mail: ostroleka2@komornik.pl
Km 699/14
Ostrołęka, dnia 06-06-2019
Sąd Rejonowy w Ostrołęce
ul. Mazowiecka 3 07-400 Ostrołęka

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OS1O/00062211/5 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Bożenna Otłowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-2019r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka, ul.Mazowiecka 3 odbędzie się pierwsza licytacja dwóch udziałów w wysokości po 1/4 w nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o nr ew. 30064, o pow. 0,0852 ha dwoma budynkami tj. budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony o łącznej pow. 222,21 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 78,00 m2, murowanym, dwubryłowym w zabudowie wolnostojącej położonej: 07-400 Ostrołęka, u1.1 AWP 39, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1O/00062211/5 NKW: OS10/00062211/5

Suma oszacowania każdego z udziałów wynosi 41 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 177,50zł. Łączna suma oszacowania udziałów wynosi 83.140,00 zł zaś cena wywołania 62.355,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 157,00zł za udział w wysokości 1/4 zaś łącznie za dwa udziały 8.314,00zł . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię maina uiścić także na konto komornika:Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 55 1090 2590 0000 0001 4159 2041 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy Mazowiecka 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: