Licytacja 59/18 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Żarami

  • nr księgi wieczystej: ZG1R/00033414/3
  • suma oszacowana: 104000
  • kwota wywołania: -33% 69334,00
  • wadium: 10400,00
  • postęp: 1040,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 15.43.47.png","size":608748,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4494\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.43.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4494\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.43.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2015.43.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Żarach, Spokojna 20, 68-200 Żary

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Górzyn 53, 68-300 Lubsko

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

www.zary2.komornik.pl

Sygnatura: KM 59/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 53, Górzyn, 68-300 Lubsko, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00033414/3.[
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budnku mieszkalnego numer 53 w miejscowości Górzyn, Gmina Lubsko. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, skrytki i pomieszczenia gospodarczego (kotłowni) oraz pomieszczenia gospodarczego na poddasz (według KW ZG1R/00033414/3: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i skrytka) o łącznej powierzchni użytkowej 105,80 m2 wraz z pomieszczniem przynależnym - pomieszcenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 22,70 m2 w budyunku gospodarczym.

 

Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 69 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach nr 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu w aktach Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: