Licytacja 623/17 z dnia 2019/10/03

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Głogowie

  • nr księgi wieczystej: LE1G/00064380/4
  • suma oszacowana: 137000
  • kwota wywołania: -25% 102750,00
  • wadium: 13700,00
  • postęp: 1370,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/03 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 16.02.33.png","size":535302,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4497\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.02.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4497\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.02.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.02.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 16.02.44.png","size":482312,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4497\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.02.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4497\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.02.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.02.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Głogowie, ul. Kutrzeby 2, 67-200 GŁOGÓW

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 7F/150

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Tadeusz Malinowski Z-ca Wiesław Kuriata
Kancelaria Komornicza w Głogowie
67-200 Głogów ul. Słodowa 26A
dnia 27-06-2019r.
Km 623/17 oraz inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski Z-ca Wiesław Kuriata na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 października 2019 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę pod adresem ul. Kutrzeby 2, 67-200 GŁOGÓW w sali nr 116, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 67-200 Głogów, ul.Obrońców Pokoju 7F/150 , dla którego Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00064380/4. Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest na trzecim piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego w zabudowie wolnostojącej, w całości podpiwniczonego położonego na działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 113/4. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 43/10000. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,80 m2. Składa się z trzech pokoi , kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Stan techniczny lokalu dobry. Układ pomieszczeń funkcjonalny. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne , obiekty handlowe, usługowe, oświatowe i służby zdrowia. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową i telekomunikacyjną.

Suma oszacowania wynosi 137 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 102 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Legnicy 65 1020 3017 0000 2502 0160 0535 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość wolno oglądać w dniu 19 września 2019r. o godz. 08:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: