Licytacja 1373/12 z dnia 2019/09/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim

  • nr księgi wieczystej: KI1O/00051778/6
  • suma oszacowana: 107000
  • kwota wywołania: -33% 71333,33
  • wadium: 10700,00
  • postęp: 1070,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/11 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-14 o 12.50.25.jpg","size":110237,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4505\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2012.50.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4505\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2012.50.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2012.50.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiedle Słoneczne 9/74, Ostrowiec Świętokrzyski

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rafał Fronczek

Kancelaria Komornicza, Wardyńskiego 15b, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 412635225 / fax. 412631298

Sygnatura: KM 1373/12


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Słoneczne 9/74, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00051778/6.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 74 położony na piątej kondygnacji budynku nr 9 usytuowanym w Ostrowcu Św. os. Słonecznym oraz związany z własnością lokalu udział w częściach wspólnych w/w budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytkowania właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu nr ewid. 94/73. Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 58,90 m2.

Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy


Rafał Fronczek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: