Licytacja 610/17 z dnia 2019/09/23

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Zambrowie

  • nr księgi wieczystej: LM1Z/00006809/4
  • suma oszacowana: 115478
  • kwota wywołania: -25% 86609,00
  • wadium: 11547,80
  • postęp: 1155,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/23 09:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-14 o 13.00.22.jpg","size":116503,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4506\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2013.00.22.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4506\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2013.00.22.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2013.00.22.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Zambrowie, Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Aleja Wojska Polskiego 49c/40, 18-300 Zambrów, zambrowski, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie

Mieczysław Mioduszewski

Kancelaria Komornicza, ul.Białostocka 31, Zambrów, 18-300 Zambrów

tel. (86) 271-48-38 / fax. (86) 271-48-38

Sygnatura: Km 610/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2019 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Aleja Wojska Polskiego 49 c/40, 18-300 Zambrów, dla której SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1Z/00029493/2.


Opis nieruchomości:
prawo własności do lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki i wc o łącznej powierzchni 43,38m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,00m2 oraz udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 298118205000/17785383000000 ( KW LM1Z/00006809/4 )

Suma oszacowania wynosi 115 478,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 608,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 547,80 zł. RĘKOJMIA W PRZEDDZIEŃ LICYTACJIRękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 74102013320000170200373522.

Licytant aby mógł wziąć udział w licytacji winien przedstawić dokumenty uprawniające do zakupu nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016 poz. 2052 )

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


Komornik Sądowy

Mieczysław Mioduszewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: