Licytacja 142/18 z dnia 2019/10/02

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Rybnikiem

  • nr księgi wieczystej: KA1M/00008707/6
  • suma oszacowana: 353000
  • kwota wywołania: -33% 235333,33
  • wadium: 35300,00
  • postęp: 3530,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/02 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"88.jpg","size":112727,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4507\/88.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4507\/thumbnail\/88.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=88.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"8888.jpg","size":138477,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4507\/8888.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4507\/thumbnail\/8888.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=8888.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-14 o 13.12.24.jpg","size":166807,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4507\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2013.12.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4507\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2013.12.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2013.12.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 43-190 Mikołów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nowa 1, Orzesze

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Grzegorz Sokół

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 4, Mikołów, 43-190 Mikołow

tel. 32 226 07 02 / fax. 32 226 07 02

Sygnatura: KM 142/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2019 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Nowa 1, 43-180 Orzesze, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00008707/6.

Suma oszacowania wynosi 353 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 235 333,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Sokół

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: