Licytacja 1796/17 z dnia 2019/09/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Skarżysku-Kamiennej

  • nr księgi wieczystej: KI1R/00025205/0
  • suma oszacowana: 62000
  • kwota wywołania: -25% 46500,00
  • wadium: 6200,00
  • postęp: 620,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/18 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-14 o 14.09.06.jpg","size":120555,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4508\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2014.09.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4508\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2014.09.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-14%20o%2014.09.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Krasińskiego 11, Skarżysko-Kamienna

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Generała Władysława Sikorskiego 14/26, Skarżysko-Kamienna, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej
Tomasz Lewtak
Kancelaria Komornicza nr 11 w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 14/19
tel. (41) 251 01 07 e-mail: skarzysko.kamienna2@komornik.pl w.komomik-Iewtak.pl
Km 1796/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 25205


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej mającego siedzibę przy ul. Krasińskiego 11 w sali nr (informacja o nr sali podawana będzie w sekretariacie I Wydziału Cywilnego na godzinę przed licytacją), odbędzie się

pierwsza licytacja
lokalu mieszkalnego położonego pod adresem; 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego
14/26, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr KW 25205 [NKW: PT1R/00025205/0]


Lokal posiada powierzchnię użytkową 36,00 m2 składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, Mieszkanie położone jest na trzeciej kondygnacji (II piętrze) trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Z prawem własności lokalu związany jest udział 36/1174 w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu.


Suma oszacowania wynosi 62 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w_wysokości_jednej_dziesiątej_sumy oszacowania, to jest 6 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO Bank Polski S.A. Oddział I w Kielcach 81 10202629 0000 9402 0090 4771 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: