Licytacja 1769/17 z dnia 2019/09/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Cieszynie

  • nr księgi wieczystej: BB1C/00085245/6
  • suma oszacowana: 169153
  • kwota wywołania: -25% 126864,75
  • wadium: 16915,30
  • postęp: 1692,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/13 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 12.49.19.jpg","size":124165,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4531\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2012.49.19.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4531\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2012.49.19.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2012.49.19.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Cieszynie, Garncarska 8, 43-400 Cieszyn

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Skrajna 12b, Cieszyn

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 33 858 37 47 / fax. 33 854 7583

Sygnatura: KM 1769/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 56, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Skrajna 12b/430499, 43-400 Cieszyn, dla którego Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00085245/6.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy ul. Skrajna 12B/10 o powierzchni 47,7m2 znajduje się na IV piętrze budynku posiadającego pięć kondygnacji nadziemnych. W budynku nie ma windy. Lokal mieszkalny składa się z: przedpokoju, kuchni, łazienki, wc, pokoju dziennego i pokoju sypialnego. Projekcja lokalu wschód-zachód. Drzwi wejściowe do lokalu płytowe - laminowane, drzwi wewnętrzne płycinowe - przeszklone. Okna w lokalu PCV, parapety wewnętrzne PCV. W przedpokoju ściany obłożono wykładziną dywanową. W pokojach na ścianach tapety. Również na części ścian w kuchni ułożono tapetę PCV w pasach roboczych. W pomieszczeniu tym meble w zabudowie. W przedpokoju, łazience i wc na podłogach ułożono płytki ceramiczne. W kuchni na podłodze wykładzina PCV, zaś w pokojach panele drewnopodobne. Lokal został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o. Stan techniczny lokalu jest średni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 4,13 m2. Z prawme własności lokalu związany jest udział 724/100000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej nr BB1C/00073677/6.

Suma oszacowania wynosi 169 153,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 864,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 915,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr
45 1050 1083 1000 0090 6668 0258
ING Bank Śląski S.A.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Lesiewicz

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: