Licytacja 978/17 z dnia 2019/09/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

MIeszkanie pod Kłodzkiem

  • nr księgi wieczystej: SW1Z/00060204/9
  • suma oszacowana: 125100
  • kwota wywołania: -25% 93825,00
  • wadium: 12510,00
  • postęp: 1251,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/16 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 14.02.30.jpg","size":103229,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4533\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.02.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4533\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.02.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.02.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, Świerkowa, Ząbkowice Śląskie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grunwaldzka 3, Bardo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich

Marek Kupść

Kancelaria Komornicza, ul. Powstańców Warszawy 8B, Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 748154494 / fax. 748154494

Sygnatura: Km 978/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2019 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzka 3, 57-256 Bardo, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00060204/9.

Suma oszacowania wynosi 125 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 93 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polski SA O.Zębice 90 10902385 0000 0006 0600 9566.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Kupść

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: