Licytacja 61/13 z dnia 2019/09/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej

  • nr księgi wieczystej: SW1W/00070436/5
  • suma oszacowana: 39800
  • kwota wywołania: -25% 29850,00
  • wadium: 3980,00
  • postęp: 398,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/17 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.16.29.png","size":761073,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4534\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.16.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4534\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.16.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.16.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.16.46.png","size":489982,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4534\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.16.46.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4534\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.16.46.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.16.46.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Armii Krajowej 57, 58-302 Wałbrzych

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Monika Janus

Kancelaria Komornicza, ul.Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych

tel. 746667725-26 / fax. 748434142

Sygnatura: Kmp 61/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Armii Krajowej 57/7, 58-302 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00070436/5.

Suma oszacowania wynosi 39 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA. w Wałbrzychu 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: