Licytacja 1370/16 z dnia 2019/09/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu w Krakowie przy os. Urocze

  • nr księgi wieczystej: KR1P/00157159/9
  • suma oszacowana: 145818
  • kwota wywołania: -25% 109364,00
  • wadium: 14581,80
  • postęp: 1459,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/24 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.40.23.png","size":613511,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4538\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.40.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4538\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.40.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.40.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 14.40.33.png","size":758915,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4538\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.40.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4538\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.40.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2014.40.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Urocze 4, 31-952 Kraków

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Marcin Kaźmierczyk

Kancelaria Komornicza, Kniaźnina 2/1, Kraków, 31-637 Kraków

tel. 12 2949222 / fax. 12 4464291

Sygnatura: KM 1370/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09- 2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój E-304, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Urocze 4/51, 31-952 Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00157159/9. Opis nieruchomości: Udział w wysokości 2/3 części nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny nr 51 w budynku nr 4 położony w Krakowie na Osiedlu Uroczym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynki i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 14/1000 (liczony dla całego lokalu). Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,16 m2. Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KR1P/00157159/9.

Suma oszacowania wynosi 145 818,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 363,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 581,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 71861900060030032580230001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w dniu 16-09-2019 roku o godzinie 13:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: