Licytacja 10861/14 z dnia 2019/09/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Legionowem

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00027429/1
  • suma oszacowana: 289800
  • kwota wywołania: -25% 217350,00
  • wadium: 28980,00
  • postęp: 2898,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/24 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 14.51.44.jpg","size":144438,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4539\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.51.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4539\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.51.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.51.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 14.51.55.jpg","size":175145,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4539\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.51.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4539\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.51.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2014.51.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Legionowie, Jana III Sobieskiego, Legionowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jana III 13, Nieporęt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Witold Drobiecki

Kancelaria Komornicza, Warszawska 60b, Legionowo, 05-120 Legionowo

tel. 22/423-19-48 / fax.

Sygnatura: Km 10861/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Witold Drobiecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-09-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie z siedzibą przy Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Jana III , 05-126 Nieporęt, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00027429/1.


Opis nieruchomości:
Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Jana III 13 w Nieporęcie, na działce nr 1377 o powierzchni 0,0232 ha. Przedmiotowy lokal mieszkalny jest położony na parterze w budynku wielorodzinnym 2,5-kondygnacyjnym. Zgodnie z treścią księgi wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, dwóch przedpokoi, i łazienki z wc. Podczas opisu i oszacowania nieruchomości ustalono, że dwa pokoje zostały ze sobą połączone. Ogólny standard wykończenia lokalu przyjmuje się jako średni. Budynek mieszkalny został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 1998r. Posiada dwie kondygnacje naziemne z poddaszem użytkowym oraz jest podpiwniczony. Budynek posiada jedną klatkę wejściową. Elementy zewnętrzne budynku są w dobrym stanie technicznym. Lokal posiada zejście na teren działki od strony zachodniej. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych tj. z garażem oraz pomieszczeniem gospodarczym wynosi łącznie 137,80m2. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Legionowie 69 10901841 0000 0001 1702 3992 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 289 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 69 1090 1841 0000 0001 1702 3992.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 47, Legionowo, 05-118 Legionowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Witold Drobiecki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: