Licytacja 1986/18 z dnia 2019/10/07

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana we Wronkach

  • nr księgi wieczystej: PO1A/00048065/0
  • suma oszacowana: 159840
  • kwota wywołania: -25% 119880,00
  • wadium: 15984,00
  • postęp: 1599,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/07 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 15.11.16.png","size":615225,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4543\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.11.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4543\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.11.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.11.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 15.11.26.png","size":717563,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4543\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.11.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4543\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.11.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.11.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Szamotułach, Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rzecin 30, 64-500 Wronki

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach

Witold Stachura

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły

tel. 612920467 / fax. 612932034

Sygnatura: KM 1986/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Rzecin 30 gmina Wronki, 64-500 Wronki, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00048065/0.

Suma oszacowania wynosi 159 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 880,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 984,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: