Licytacja 1833/17 z dnia 2019/10/03

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, oborą, stodołą, budynkiem inwentarskim oraz garażowym pod Iławą

  • nr księgi wieczystej: EL1I/00003731/1
  • suma oszacowana: 1453000
  • kwota wywołania: -33% 968667,00
  • wadium: 145300,00
  • postęp: 14530,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/03 08:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.14.31.png","size":705743,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.14.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.14.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.14.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.20.43.png","size":700273,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.20.49.png","size":565551,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.20.56.png","size":458565,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.20.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.21.04.png","size":522017,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.21.10.png","size":481269,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.21.15.png","size":407093,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4546\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.21.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Iławie, Kopernika 4B, 14-200 Iława

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mozgowo, 14-200 Iława

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Iławie

Maciej Garczyński

Kancelaria Komornicza, Kopernika 4C, Iława, 14-200 Iława

tel. 666 045 775 / fax.

e-mail: ilawa2@komornik.pl

strona internetowa: www.komornik-ilawa.pl/

Sygnatura akt sprawy: Km 1833/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Kopernika 4B, 14-200 Iława, pokój A203, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Mozgowo, 14-200 Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1I/00003731/1.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 95, 45, 19, 27, 9/3 o łącznej powierzchni 13,30 ha (użytki rolne - grunty orne, łąki i pastwiska). Działka nr 95 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 100,19 m kw., oborą o pow. użytkowej 562,40 m kw., budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 152,18 m kw., budynkiem garażowym o pow. użytkowej 101 m kw. i stodołą o pow. użytkowej 159,21 m kw.

Suma oszacowania wynosi 1 453 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 968 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 68 16001462 1819 4842 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. od 09:00 do 15:00można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Uwaga! Z dniem 1 stycznia 2016r. został uchylony przepis art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalniający od podatku sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: