Licytacja 1464/17 z dnia 2019/09/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Mogilnie

  • nr księgi wieczystej: BY1M/00001390/5
  • suma oszacowana: 278000
  • kwota wywołania: -33% 185334,00
  • wadium: 27800,00
  • postęp: 2780,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/25 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.24.28.png","size":928792,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.24.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.24.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.24.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.24.35.png","size":671012,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.24.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.24.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.24.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.30.20.png","size":482813,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.30.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.30.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.30.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.30.28.png","size":595341,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.30.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4547\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.30.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.30.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Mogilnie, Sądowa 21, 88-300 Mogilno

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kasprowicza , 88-300 MOGILNO

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza, Ogrodowa 10G, MOGILNO, 88-300 Mogilno

tel. 52 3020064 / fax. 52 3020064

Sygnatura: Km 1464/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 Mogilno, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kasprowicza 2, 88-300 MOGILNO, dla której SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/00001390/5.

Suma oszacowania wynosi 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 185 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: