Licytacja 397/17 z dnia 2019/09/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Rogoźniku koło Piekar Śląskich

  • nr księgi wieczystej: KA1B/00031071/7
  • suma oszacowana: 138000
  • kwota wywołania: -25% 103500,00
  • wadium: 13800,00
  • postęp: 1380,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/25 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.38.08.png","size":857733,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4549\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.38.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4549\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.38.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.38.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.42.31.png","size":612978,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4549\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.42.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4549\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.42.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.42.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Będzinie, ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiedle Robotnicze 20b, 42-582 Rogoźnik

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Piotr Sikorski

Kancelaria Komornicza, ul. Sobieskiego 36 b, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 32 761 94 59 / fax. 32 761 94 59

Sygnatura: Km 397/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Piotr Sikorski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy ul. Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Osiedle Robotnicze 20b/3, 42-582 Rogoźnik, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00031071/7.
Opis nieruchomości:
Lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 62,06 m2, położony jest na parterze, składa się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki z WC, przedpokój. Lokal posiada balkon oraz pomieszczenie przynależne - piwnicę (około 6 m2 ).

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BŚ S.A. 23105012271000009065277254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Będzinie mieszczącym się pod adresem: ul. Sączewskiego 23, Będzin, 42-500 Będzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: