Licytacja 937/16 z dnia 2019/09/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Nowej Rudzie przy ul. Akacjowej

  • nr księgi wieczystej: SW2K/00019107/2
  • suma oszacowana: 98700
  • kwota wywołania: -33% 65801,00
  • wadium: 9870,00
  • postęp: 987,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/25 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.43.43.png","size":821377,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.43.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.43.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.43.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.44.05.png","size":830902,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.44.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.44.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.44.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.44.15.png","size":764712,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.44.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.44.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.44.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.45.11.png","size":766475,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.45.18.png","size":587623,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.18.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.18.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.18.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.45.24.png","size":736703,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 12.45.33.png","size":556571,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4550\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2012.45.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 15

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

57-400 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 4

tel. 74 872 23 42

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SW2K/00019107/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul.Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Akacjowa 4/1/1, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019107/2 wraz z udziałem 5/100 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00010951/0.
Występuje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym dotycząca powierzchni lokalu i składu pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa lokalu wg dokonanych pomiarów wynosi 49,40 m2 (w księdze wieczystej 48,95 m2) i skład lokalu – pokój z aneksem kuchennym, pokój, łazienka z wc, przedpokój, kotłownia (w księdze wieczystej - 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, schowek, przedpokój). Lokal mieszkalny położony jest w poziomie parteru budynku.
Suma oszacowania wynosi 98 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
65 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
9 870,00zł.
Rękojmię należy wpłacić tak, aby wpłynęła na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 1 Oddz. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 24-09-2019r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika w Nowej Rudzie ul. Armii Krajowej 4, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: