Licytacja 2227/17 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Świebodzinie

  • nr księgi wieczystej: ZG1S/00014676/9
  • suma oszacowana: 42500
  • kwota wywołania: -25% 31875,00
  • wadium: 4250,00
  • postęp: 425,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.15.40.jpg","size":110984,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4555\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.15.40.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4555\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.15.40.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.15.40.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-23 o 13.15.50.jpg","size":122346,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4555\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.15.50.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4555\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.15.50.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-23%20o%2013.15.50.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Świebodzinie, Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wałowa 22/4, Świebodzin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Artur Łukomski

Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin

tel. 68 452 33 99 / 19 / fax. 68 452 33 99

Sygnatura: Km 2227/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Wałowa 22/4, 66-200 Świebodzin, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1S/00014676/9.


Opis nieruchomości:
1 udziału w nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego położonej w miejscowości Świebodzin przy ul. Wałowa 22/4. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym. Budynek, w którym znajdujesię lokal mieszkalny jest niski, w typie kamienicy, w zabudowie wolnostojącej. Lokal mieszkalny ma 37,94 m2 powierzchni użytkowej, położony jest na pierwszej kondygnacji (I piętro) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego numer 22. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki, pokoju i skrytki. Układ funkcjonalno-przestrzenny dobry. Podłogi wyłożone wykładziną oraz panelami. Ściany malowane, częściowo obłożone boazerią. Stolarka okienna typowa PCV. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, drzwi wewnętrzne drewniane. Do mieszkania przynależą instalacje wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie na gaz oraz instalacja gazowa. Stan techniczny dobry. Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny należy do ---- w udziale 1/2 i do ---- w 1/2 udziału. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00014676/9. Ww. nieruchomosć posiada udział w gruncie o pow 109 m2.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-450-589, 666-369-822 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 42 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
06.09.2019 10:40 - 11:10
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Artur Łukomski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: