Licytacja 361/17 z dnia 2019/09/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w zabudowanej działce koło Żywca

  • nr księgi wieczystej: BB1Z/00038064/9
  • suma oszacowana: 366300
  • kwota wywołania: -33% 244201,00
  • wadium: 36630,00
  • postęp: 3663,00
  • data i godzina licytacji: 2019/09/27 15:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.30.17.png","size":714315,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.30.24.png","size":695403,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.30.33.png","size":669908,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.30.41.png","size":709146,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-23 at 13.30.47.png","size":822074,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4556\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-23%20at%2013.30.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Żywcu, Kościuszki 39, 34-300 Żywiec

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sopotnia Wielka, 34-340 Jeleśnia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 361/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 52, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Sopotnia Wielka, 34-340 Jeleśnia, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00038064/9.

Suma oszacowania wynosi 366 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Bielsko Biała 12102013900000680201137462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: